KPL serija

KPL je namenjen za aplikacije gde akumulator zahteva obezbeđivanje pouzdanog izvora energije u relativno dugim periodima pražnjenja.Uobičajeno  je da je napon nizak u odnosu na ukupnu skladištnu snagu, a stope pražnjenja su retke.
Preporučeno vreme pražnjenja za raspon KPL je od 1 sata do 100 sati sa odgovarajućim strujnim pražnjenjima, ali ne prelazi 0.5 C (A). C predstavlja kapacitet ćelije na osnovu perioda pražnjenja od 5 sati.

NAMENA

Ni-Cd akumulatori tipa KPL namenjeni su:

Za železnicu   -  osvetljavanje vagona
                       -  svetljavanje komandnih i signalnih uređaja
                       -  napajanje uređaja kod automatskih pružnih prelaza i blokova

Za elektro-privredu  -  napajanje zaštitinih uređaja (kod trafo stanica ...)
                                 -  napajanje upravljačkih uređaja (kod trafo stanica ...)
                                 -  kalemovi za off i on rasklopne aparate
                                 -  radio uređaji
                                 -  uređaji lokalne automatike i nadzora

Za poslovne i stambene objekte  -  nužna svetla
                                                     -  APA uređaji

Za gradski saobraćaj  -  tramvaji
                                   -  trolejbusi

Za ostale potrebe.

Tehničke karakteristike KPL serije
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)   Težina (kg) Klema Tip
Ćelije Ah (C5) Dužina Širina Visina Bez elektrolita Sa elektrolitom ćelije
KPL 30P 30 113 59 240 1,33 1,75 M10 M
KPL 45P 45 85 85 230 2,03 2,87 M10 M
KPL 60P 60 85 85 256 2,42 3,20 M10 M
KPL 80P 80 130 70 268 3,10 4,00 M16 M
KPL 100P 100 130 70 230 3,90 5,00 M10 M
KPL 120P 120 130 70 330 4,50 5,40 M16 M
KPL 160P 160 135 110 320 6,00 8,00 M16 M
KPL 190P 190 135 110 320 7,00 8,60 M16 M
KPL 200P 200 164 108 394 6,70 10,10 M16 M
KPL 240P 240 165 105 395 8,75 11,00 M16 M
KPL 270P 270 164 108 394 8,30 10,902 M16 M
KPL 300P 300 165 105 400 10,50 13,00 M16 M
KPL 370P 370 158 164 392 12,20 16,80 M10 S
KPL 400P 400 158 164 392 13,00 17,20 M10 S
KPL 470P 470 158 164 392 14,60 18,00 M10 S
KPL 500P 500 196 147 403 22,00 25,00 M20 S
Dijagram pražnjenja KPL serije na 20ºC
Dimenzije pakovanja sanduka
Model Kapacitet   Dimenzije (mm)
Ćelije Ah (C5) Širina Visina Dužina 4 ćelije Dužina 5 ćelija
KPL 30P 30 95 260 195 240
KPL 45P 45 95 235 355 445
KPL 60P 60 95 260 355 445
KPL 80P 80 136 270 305 375
KPL 100P 100 136 335 305 375
KPL 120P 120 136 335 305 375
KPL 160P 160 145 325 460 570
KPL 190P 190 145 325 460 570
KPL 200P 200 175 400 440 545
KPL 240P 240 175 360 440 545
KPL 270P 270 175 405 440 545
KPL 300P 300 175 405 440 545
KPL 370P 370 170 400
KPL 400P 400 170 400
KPL 470P 470 170 400
KPL 500P 500 210 410
KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.