I. KRATAK OPIS KOMPANIJE

Naša kompanija IBG-Tehnološki centar Beograd je sa iskustvom od preko 20 godina u  osnovnoj poslovnoj delatnosti proizvodnje i finalizacije Ni-Cd baterija.
Posedujemo poslovni centar u Beogradu i proizvodni pogon za finalizaciju baterija u Nišu.
Posebno ističemo visoko stručni tim i zaposlene radnike koji su specijalizovani u oblasti Ni-Cd baterija, kao i Ni-Mh, Li-Ion, termalnih baterija i drugih izvora napajanja.
Osim toga posedujemo dugogodišnje iskustvo u dizajniranju i proizvodnji punjačke tehnike, anti-panik rasvete, kao i ručnih prenosnih svetiljki i sigurnosne rasvete.
IBG baterije se proizvode i dizajniraju po meri specifičnih performansi i kriterijuma gabaritnih mera koje zahtevaju naši kupci.
U mogućnosti smo da ponudimo kompletne pakete po meri proizvedenih baterija iz velikog asortimana odgovarajućeg dizajna.
Naši dizajneri su iskusni inženjeri sposobni za rad sa kupcima da bi se kreirala baterija koja će zadovoljiti njihove potrebe dugi niz godina.
Kao stručnjaci za specijalno dizajnirane baterije, naši kvalifikovani konstrukcioni inženjeri i tehničari generišu nove tehnologije u bliskoj saradnji sa našim kupcima.
IBG Ni-Cd baterije pokrivaju širok opseg aplikacija i koriste se u gotovo svakom sektoru, bez obzira da li je privatan, industrijski, komercijalni, vladin ili vojni.
Naše Ni-Cd baterije koriste se u aplikacijama u železničkim vagonima i lokomotivama, pružnim prelazima, generatorima, UPS sistemima, Telekomu, rudnicima, panik rasveti, vojsci, policiji, gradskom saobraćaju i metrou, trafo stanicama, vazduhoplovstvu i mnogim drugim oblastima.
IBG baterije pokrivaju sve primene na železnici: dizel i električne lokomotive, motorne i električne jedinice, putničke vagone, metroe, tramvaje, trolejbuse, priključna vozila i mobilne uređaje za startovanje.
Da bi se omogućilo IBG da obezbedi odgovarajuće rešenje u skladu sa zahtevima kupaca i da imate izbor za bilo koju aplikaciju baterije koje postoje na tržištu, IBG standardne Ni-Cd baterije su dizajnirani u nekoliko opsega performansi:
- KPL, KPM, KPH i avionske Ni-Cd baterije.


II. PROIZVODNI PROGRAM

Proizvodni program obuhvata asortiman Ni-Cd baterija za namenske potrebe:
- železnice, elektroprivrede, telekomunikacije, pošte, vojske, policije i drugih.

1) Železnički program obuhvata sledeće:
A. Ni-Cd baterije za dizel, elektrolokomotive i elektrovozove
- 54KPH-155P (72V/155Ah) za lok 733
- 48KPH-250P (72V/250Ah) za lok 661
- 60KPL-45P (72V/45Ah) za lok 441
- 90KPL-45P (110V/45Ah) za EMV 461
- 90KPL-120P (110V/120Ah) za EMV 412
-20KPH-280P (24V/280Ah) za DMV 711
B. Ni-Cd baterije za putničke vagone
- 18KPL-240P (24V/240Ah) serija AR
- 18KPL-480P (24V/480Ah) serija BLM
- 18KPL-375P (24V/375Ah) serija BLM
- 18KPL-275P (24V/275Ah) serija AR
C. Ni-Cd baterije za putne prelaze
- 30KPH-55P (2x15 ćel. - 36V/55Ah) za PP
- 12KPL-30P (14V/30Ah) za APB
- 10KPL-60P (12V/60Ah) za APB i PP
2) Program Ni-Cd baterija za elektroprivredu obuhvata sledeće:

- baterije za rezervno napajanje trafostanica
- baterije za dizel agregate
- baterije za rezervno napajanje energetskih postrojenja
- baterije za panik rasvetu – nužna svetla


3) Program Ni-Cd baterija za gradski saobraćaj obuhvata sledeće:

- baterije za trolejbuse
- baterije za tramvaje
- baterije za motorna kola

4) Vojno-policijski program:

- baterije za radio stanice
- baterije za specijalne namenske uređaje
- avionske i helikopterske baterije
- baterije za lampe

5) Proizvodni program po tehnologiji:

- Ni-Cd baterija tipa KPL
- Ni-Cd baterija tipa KPM
- Ni-Cd baterija tipa KPH

- Avionske Ni-Cd baterije:
IBG avionske Ni-Cd baterije obezbeđuju neophodnu, zahtevanu snagu  ienergiju za visoke performance, koje se zahtevaju za aplikacije u avijaciji. Prvorazredne performanse i visoko kvalitetna proizvodnja sa pouzdanom kontrolom kvaliteta su odlike ovog tipa baterija. Primena: helikopteri, vojni avioni, komercijalni avioni i druge letilice.
- Ag-Zn akumulatori
- Li-Ion, Ni-Mh baterije za radio stanice
- Termalne baterije

III. KVALITET, STANDARDI I SERTIFIKATI

    Finalni proizvodi se proizvodei i sporučuju sa pouzdanim i garantovanim kvalitetom u skladu sa domaćim i međunarodnim standardima:
- SRPS EN 60623: 2010 (IEC 623).
Firma IBG TC poseduje sertifikate standarda:
- SRPS ISO 9001:2015
- SRPS ISO 14001:2015
- SRPS ISO 45001:2018
u oblasti proizvodnje, montaže, održavanja i servisiranja akumulatora, baterija, uređaja za punjenje i svetiljki.
Gabaritne mere i smeštaj ćelija u kontejnere i prenosne sanduke su u skladu sa zahtevima krajnjeg korisnika i adekvatne za zamenu postojećih baterija ( najčešće proizvodnje Krušik).
 Garantni period za isporučene baterije je 24 meseca.
Imamo stručnu servisnu ekipu  koja vrši ugradnju  baterija na licu mesta, po zahtevu korisnika, a takođe obavlja i redovno servisiranje i održavanje baterija i van garantnog roka.

IV. REFERENC LISTA

- Železnice Srbije, Srbija Voz, Srbija Kargo  infrastruktura
- Železnice Bugarske
- Železnice Makedonije
- Železnice Crne Gore
- Železnice RepublikeSrpske
- Elektroprivreda Republike Srbije
- Telekom Srbija
- Želvoz i Železara Smederevo
- Šinvoz Zrenjanin
- PTT Srbije
- MUP Srbije
- GSP Beograd
- Ministarstvo Odbrane Republike Srbije
- RHMZ Beograd

KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.