Punjač –UPPKA
Uređaj za punjenje, pražnjenje i kontrolu avionskih Ni-Cd baterija

   
Firma IBG je projektovala, konstruisala i proizvela uređaj UPPKA. Ova specifična oprema je bila testirana i odobrena od strane Vojno-tehničkog instituta i nalazi se u namenskoj opremi Vojske od 2003. godine.
Uređaj
UPPKA je namenjen za kontrolu i ispitivanje kapaciteta i karakteristika svake pojedinačne ćelije iz avionskih Ni-Cd akumulatorskih baterija. Uređaj je visoko sofisticiran i ima veoma pouzdan rad, jer je ceo proces u potpunosti automatizovan. Takođe pruža mogućnost i za evidenciju rada i tretman svake ćelije koja može biti u štampanoj formi ili digitalno zapisano na računaru.Zašto UPPKA?

     

   Kompletiranje vazduhoplovnih Ni - Cd akumulatora sa potpunom sigurnošću da akumulator odgovara svim zahtevima namene moguće je samo od ćelija poznatih karakteristika. Kod eksploatacije akumulatora postepeno dolazi do degradacije pojedinih karakteristika nekih od ćelija što se odražava na kvalitet celog akumulatora.
   Idealno bi bilo namontirati akumulator od potpuno ispravnih ćelija koje zadovoljavaju standarde proizvođača akumulatora. Kako u akumulatorskim standardima doći do saznanja o kvalitetu svake ćelije? I uz ogroman rad i dugotrajna merenja praktično nije moguće sa sigurnošću utvrditi pravo stanje svake ćelije, posebno što takav napor podrazumeva i ljudski faktor. Sredstvo da se to jednostavno, brzo i sigurno utvrdi bez uticaja ljudskog faktora je UPPKA. Potrebno je demontirati akumulator, ćelije postaviti u uređaj, upisati serijske brojeve, izabrati i startovati kontrolni ciklus i sačekati da se on završi. Iz odštampanog izveštaja jasno je da se vidi stanje svake ćelije.
   Akumulator namontiran od ćelija približno istih karakteristika, presvega svega kapaciteta sigurno odgovara zahtevima namene. Nema nikakve subjektivne procene. Šta sa ćelijama koje uređaj proglasi neispravnim ili su im karakteristike bitno snižene? Svakako ih ne treba odmah baciti. Uređaj omogućava pokušaj njihovog oživljavanja, pre svega brisanjem "memory " efekta dubokim pražnjenjem i kontrolom elektrolita. Veliki broj ćelija može biti spašen na takav način. Kod ćelija kod kojih ne uspe ovakav pokušaj oživljavanja, iste nisu za upotrebu i ostaje još pokušaj njihovog remonta kod proizvođača.
Zašto je važan odštampani izveštaj iz kontrolnog ciklusa?
Trajno zabeleženi zapis o tretmanu ćelija čuva podatke o datumu tretmana, temperaturnim uslovima u kojima je tretman rađen, stanju i oceni za za svaku ćeliju kao i o operatoru koji je to radio.
Dijagnostika koju izveštaj sadrži daje podatke o razlozima neispravnosti kao što su:
- Nedovoljan nivo elektrolita (označen brojem 1)
- Povećani unutrašnji otpor (označen brojem 2)
- Smanjen kapacitet (označen brojem 3)
Ovakva dijagnostika odmah upućuje operatora na moguće dalje postupke sa ćelijama neispravnim elijama koje uređaj proglasi neispravnim.


Namena:

Uređaj je namenjen za upotrebu u akumulatorskim stanicama kod proizvođača akumulatora i u remontnim centrima za Ni - Cd akumulatore, za akumulatore kapaciteta 36 Ah, 26 Ah, 22 Ah i 17 Ah. Uređaj poseduje četiri programirana ciklusa: punjenje, pražnjenje, dopunjavanje i kontrolni ciklus. To omogućava praktiččno sve vrste tretmana akumulatora uključujući i duboko pražnjenje do 50 mV po ćeliji. Struje punjenja i pražnjenja su programirane i održavaju se konstantnim nezavisno od promene mrežnog napona ili stanja kapaciteta ćelija mikroračunarom te nije potrebna njihova kontrola u toku procesa. Uređaj radi potpuno automatski, nije neophodno njegovo nadgledanje u toku rada i imun je na uticaj ljudskog faktora u prikazivanju rezultata tretmana ćelija.
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

 Napajanje:

 220 V +10% -15%; 50 Hz

 Potrošnja:

 Najviše 600VA

 Broja kanala:

20

Temperaturno područje:

 0°C - 35°C

Regularno temperaturno područje:

+10°°C ÷ 30°C

Tačnost sata:

±4 sekunde za 24 sata

Baterija za sat:

Litijumska 3V (menja se na 10 god)

Displej:

LCD 2 x 16 karaktera Tastatura: 16 tastera za unošenje podataka i komandovanje

Štampač:

M - 180 - EPSON (papirna traka 56mm)

Indikacije:

LED - tri boje: punjenje, pražnjenje, duboko pražnjenje, greška u

priključivanju ćelija, neispravna ćelija, neispravan modul, spreman za rad, završen ciklus.

Alarm:

Ne adekvatna temperatura ambijenta (zvučna i svetlosna), neispravna ćelija (zvučni).

Termometar:

Elektronski od 0°C do 64°C

Dimenzije:

770 x 480 x 655 (milimetara)

Masa:

Manja od 110 kg

Mikroprocesori:

21 kom ATMEL

Softver:

Lokalni i glavni mogu se prilagođavati potrebama korisnika. 

Zaštita:

od nestanka el.energije, naponskih udara, električnih smetnji.

Interfejs za glavni računarski centar za obradu podataka iz više uređaja - na zahtev.Režim rada:

Kontrola, punjenje, pražnjenje i duboko pražnjenje vazduhoplovnih Ni - Cd akumulatora kapaciteta 36Ah, 26Ah, 22Ah i 17Ah. Kapacitet uređaja: 20 ćelija istovremeno (akumulator se demontira i tretira svaka ćelija posebno). Ćelije se postavljaju u ležišta uređaja i stežu specijalnim mehanizmom da bi se izbegle deformacije u toku tretmana.
Programirani ciklusi: Punjenje, dopunjavanje, pražnjenje, kontrolni ciklus. Punjenje: Konstantnom strujom (kontrolisano mikroračunarom) 0,1 Cn u trajanju od 14 sati. Može se u svakom trenutku videti na displeju struja punjenja i napon na ćeliji na bilo kom od 20 kanala.
Automatski prekid punjenja posle 14 sati. IskIjučivanje i signalizacija neispravnih ćelija.
Dopunjavanje: Pražnjenje konstantnom strujom (kontrolisana mikroračunarom) 0,85 Cn do napona 1V i odmah duboko pražnjenje do napona 50 mV. Automatski prelazak na punjenje konstantnom strujom 0,1 Cn u trajanju od 14 sati.
Trajanje maksimalno 17 sati.
Pražnjenje: konstantnom strujom 0,85 Cn do napona 1V i odmah duboko pražnjenje od 50 mV. Može se u svakom trenutku videti na displeju struja pražnjenja ili dubokog pražnjenja i napon na ćeliji na bilo kom od 20 kanala.
Kontrolni ciklus: Ima pet faza koje se odvijaju automatski jedna za drugom.
I faza: Pražnjenje i duboko pražnjenje. Memoriše se vreme pražnjenja "T1" kad napon na ćeliji dostigne 1V. II faza: Startuje kad je poslednja ćelija od 20 kom duboko ispražnjena. Punjenje u trajanju 14 sati . stalna kontrola napona. Isključuju ćelije kod kojih napon pređe 1,7. Po završetku punjenja dva sata pauze. Može se dolivati elektrolit. Meri se napon otvorenog kola po isteku 2 sata, ćelije čiji napon nije u granicama 1,3 ÷ 1,4 V isključuju se iz daljeg procesa.
III faza: Pražnjenje. Memoriše se vreme "T2" kad je dostignut napon 1V
IV faza: Analiza ispravnosti ćelija prema zadatim kriterijumima.
V faza: Štampanje rezultata, Trajanje maksimalno 20 sati

Rezultati:

Mogu se pregledati na displeju za svaki kanal ili odšampati. Sadrže sledeće podatke: datum početka i završetka ciklusa, tip akumulatora, vreme trajanja neadekvatne temperature ambijenta, struja punjenja, struja pražnjenja, serijski broj ćelije, "T1", napon otvorenog kola, vreme""T2", kapacitet i ocenu ispravnosti. Za neispravne ćelije daje razlog neispravnosti.
Glavni softver ima sledeće menije: Tip akumulatora, serijski broj, izbor ciklusa, rezultati, štampanje rezultata, test štampača, sat i kalendar. Programiranje: podrazumeva izbor izbor tipa akumulatora, upisivanje serijskog broja za svaki kanal i izbor ciklusa.
Upotreba: Neograničena (0 - 24 sati) 365 dana u godini. Potpuno automatski rad posle starta. Nije neophodno nadgledanje.


KONTAKT

Email: ibg-tcbg@eunet.rs

Tel: +381 11 24 55 276
Fax: +381 11 24 57 323
ADRESA:

IBG - Tehnološki centar d.o.o.
Dubljanska 94
11000 Beograd
Copyright (c) 2020 IBG tehnološki centar.